metody leczenia / INTEGRACJA SENSORYCZNA

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Może to być odpowiedź ruchowa jak i myślowa.Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami.

Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.


DLA KOGO JEST PRZEZNACZONA TERAPIA SI ?

Przeznaczona dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami w funkcjonowaniu w życiu codziennym, problemami szkolnymi, emocjonalnymi, niedostosowanych społecznie, niezgrabnych ruchowo i opóźnionym rozwojem mowy. Jest to również terapia dla dziec z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, dla dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną i z innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Terapia SI jest formą naukowej zabawy, w której dziecko kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Stymulacja zmysłów, naprzemienność ruchów powoduje poprawę funkcjonowania połączeń nerwowych w mózgu, zachowań w sferze motorycznej i emocjonalnej, poprawa funkcji językowych, zdolności poznawczych, efektywności w uczeniu.

Są to zajęcia w których dziecko bawiąc się, uczy jednocześnie. Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. A umiejętności te pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Terapia SI ma na celu wzmacnianie rozwojowych funkcji, poprawić uczenie się, sprawić by dziecko mogło cieszyć się z wykonywanych czynności.

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę, a jej podstawą jest diagnoza SI. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji zostaje stworzona diagnoza oraz indywidualny plan terapii.


Wybrane objawy zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej

Dziecko:

 • ma problemy z rozwojem mowy

 • ma problemy w kontaktach społecznych ( unika lub jest nachalny, agresywny, nie przestrzega zasad)

 • ma problemy z opanowaniem technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie,)

 • ma problemy w szeroko rozumianym uczeniu się,

 • ma słabą równowagę, często potyka się, przewraca,

 • unika zabaw związanych z brudzeniem rąk,

 • ma problemy z utrzymaniem uwagi nad zadaniem, nie doprowadza czynności do końca,

 • ma słabą koordynację ruchową (np. słabo wycina, rysuje),

 • jest wyjątkowo wrażliwe na bodźce (np. zatyka uszy, gdy słyszy jakiś dźwięk)

 • ma obniżoną wrażliwość na bodźce ( nie zwraca uwagi na zimno, ból),

 • szybko się męczy,

 • jest stale w ruchu (biega, kreci się,skacze, huśta się),

 • ma kłopoty z umiejętnościami samoobsługowymi (jedzenie posiłków, ubieranie się, itp.),

 • nie lubi zabaw ruchowych, gier sportowych,

 • miewa odruch wymiotny podczas spożywania niektórych pokarmów,

 • chodzi na palcach,

 • niechętnie dotyka zabawek i innych przedmiotów,

 • nie lubi mycia twarzy, włosów, uszu

 • nie lubi obcinania paznokci, włosów,

 • ma chorobę lokomocyjną,

 • nie lubi określonych tkanin ubraniowych (np. wełna),

 • nie ma ustalonej dominacji ręki (dot. dzieci powyżej 4r.ż.),

 • ma nienaturalny lęk przed wysokością, ruchem, upadkiem,

 • podczas zajęć stolikowych (np. odrabianie lekcji) często podpiera głowę, pokłada się

 • ma problem z nauczeniem się nowych zadań ruchowych np. jazda na rowerze,

 • nieprawidłowo chwyta kredkę, długopis,

 • preferuje siedzący tryb życia np. oglądanie TV, gry na komputerze,

 • niechętnie podejmuje się nowych zadań np. ruchowych,

 • ma trudności z naśladowaniem ruchów.Jeśli u dziecka występują któreś z powyższych problemów zgłoś się do terapeuty Integracji Sensorycznej (w skrócie SI), który pomoże w ich rozwiązaniu.


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

Powiadomimy Cię o terapiach, zajęciach, ważnych wydarzeniach i najnowszych promocjach

Jak do nas trafić?

PRZYJACIELE REHOLANDII