metody leczenia / NEUROLOGIA DZIECIĘCA

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Kiedy u dziecka zdiagnozowana zostanie choroba układu nerwowego (wrodzona lub nabyta), konieczne jest niezwłoczne wdrożenie rehabilitacji neurologicznej, czyli działań, które przywrócą właściwe funkcje w obszarze dotkniętym zaburzeniami. Rehabilitacja zawsze dobierana jest indywidualnie, ponieważ każdy przypadek jest inny i każde dziecko po swojemu reaguje na terapię.

Terapia neurologiczna dotyczy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, wodogłowiem, dystrofią mięśniową, przepukliną oponowo-rdzeniową, z następstwami uszkodzeń mózgu i rdzenia kręgowego, splotu barkowego, nerwu twarzowego, niedotlenienia.

Przeznaczona dla niemowląt z zaburzeniami napięcia mięśniowego, po incydentach niedotlenieniowych, uszkodzeniach splotu barkowego, nerwu twarzowego.

Rehabilitacja neurologiczna może być wdrożona w formie:

  • wczesnej interwencji (jako terapia neurorozwojowa) u noworodków i niemowląt;

  • wieloletniej terapii dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Rehabilitacja neurologiczna- na czym polega?

Neurorehabilitacja Polega na wykonywaniu ćwiczeń przywracających funkcję, którą dziecko utraciło, której nie nabyło lub która uległa upośledzeniu. Celem jest maksymalne pobudzenie układu nerwowego w obszarach, w których chcemy uzyskać poprawę lub przywrócenie funkcjonalności. Dotyczy to narządów mowy, słuchu, wzroku oraz układu ruchu.

Trening usprawniający pobudza ośrodkowy układ nerwowy i wpływa pozytywnie na rozwój sprawności fizycznej. Powtarzana systematycznie terapia zajęciowa sprzyja z kolei poprawie funkcji poznawczych, a te – wspomagają dalszą stymulację rozwoju motorycznego. Dobrze dopasowana rehabilitacja neurologiczna powoduje zatem powstanie dodatniego sprzężenia zwrotnego, którego skutkiem jest pobudzenie ogólnego rozwoju dziecka. Przykładowo: im lepiej dziecko słyszy, tym skuteczniej rozwija się funkcja mowy i tym lepiej porozumiewa się ono z otoczeniem.

Dzięki temu gimnastyka lecznicza i inne zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są sprawniej dają lepsze efekty. Sprawniejsze fizycznie dziecko ma więcej sił i chęci do odkrywania świata i nabywania nowych umiejętności.


Rehabilitacja neurologiczna może być prowadzona rożnymi metodami np.:

  • metoda Vojty- celem jest taka stymulacja mózgu, aby aktywować naturalne, wrodzone wzorce ruchu;

  • metoda NDT Bobath - to rehabilitacja od pierwszych dni życia poprzez właściwą pielęgnację (noszenie, ubieranie, sadzanie, pionizacja);

  • metoda PNF (torowanie nerwowo mięśniowe) - to systematyczna praca nad przywróceniem lub poprawą funkcji, która jest potrzebna, a która została utracona wskutek choroby.


Aby neuroterapia była skuteczna, potrzebne są:

  • systematyczność - ćwiczenia powtarza się zgodnie z ustalonym harmonogramem kilkakrotnie w ciągu dnia;

  • dobry kontakt dziecka i opiekunów z terapeutą;

  • właściwe przygotowanie teoretyczne i praktyczne opiekunów, którzy będą wykonywać wraz z dzieckiem zalecone ćwiczenia;

  • dobrze dobrany sprzęt rehabilitacyjny;

  • monitorowanie stanu zdrowia dziecka i modyfikowanie terapii na bieżąco w zależności od reakcji organizmu chorego na stosowane zabiegi.

Wspólnie ustalamy cel terapii i dążymy do jego osiągnięcia.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

Powiadomimy Cię o terapiach, zajęciach, ważnych wydarzeniach i najnowszych promocjach

Jak do nas trafić?

PRZYJACIELE REHOLANDII